Životní zkušenost a získaná moudrost,

podpořená vzděláním a odbornými výcviky,

spolu s radostí ze života, s pokorou a vědomím,

že nic není samozřejmostí

a vše je dar hodný obdivu i vděčnosti.

To vše najdete v mojí práci.

 

Nabízím poradenství pro jednotlivce - dítě, dospělý, senior. Prostřednictvím modelu Virginie Satirové při práci s trojdimenzionálními obrazy vytvořenými klientem v pískovišti. Pracuji pomocí metafor vytvořených hračkami v malém pískovišti – metodou „Sochy a obrazy v písku“.

Autorkou je Kanaďanka Madeleine De Little, B.Ed.,M.Sc.