Životní zkušenost a získaná modrost,

podpořená vzděláním a odbornými výcviky,

spolu s radostí z života, s pokorou a vědomím,

že nic není samozřejmostí

a vše je dar hodný obdivu i vděčnosti.

To vše najdete v mojí práci.

Nabízím poradenství pro jednotlivce /dítě, dospělý, senior/ i rodinu.

Prostřednictvím modelu V. Satirové při práci s trojdimenzionálními obrazy vytvořenými klientem v pískovišti. Pracuji pomocí metafor vytvořených hračkami v malém pískovišti  – metodou „Sochy a obrazy v písku“ Autorkou je Kanaďanka Madeleine De Little, B.Ed.,M.Sc.