Slova a co si pod nimi představujeme a hlavně co jsme připraveni dát a předat vašim dětem.

Podpora. Je samozřejmostí. U každé aktivity. Jsme tu pro dítě.
Společné obědy a večeře, soudržnost. Na devět dní budou členové Rodu, který je jejich a vše pěkné co z toho plyne, se jim dostane. Všichni dospělci jsou tu pro ně.
Smysl pro humor. Toho máme na kupy. Dokážeme se smát sobě samému. Pro ironii tu není místo. Děti ji nechápou. Ostatně ani já sama, jen mě zraňuje. Proto u nás pro ni není prostor.
 Cit pro krásu. Zcela určitě. Kapka rosy, duha, květ, plující mrak na obloze, hotové dílo ...
Právo na omyl. Dozajista. Zvláště, když jej před nimi přiznám já sama i ostatní dospěláci.
Touha být lepší. Když uvidí a budou chvíli žít vedle báječných lidí, kteří pro ně vše připravují a vytvoří, mají touhu být jako Anička, Aďa, Hanči, Luki, Kája, Ríša, Tom a další dospěláci.
Čas. Všechen čas je tu pro ně. Přesto si uvědomí, že jsou tu i ostatní a je třeba počkat a ne se o něj hádat, dožadovat jej. I další člen Rodu má své místo a potřebu svého času.
Pozornost. Vidím tě, slyším tě. A nejen poslouchám a koukám.
Umění ocenit. Zcela určitě, sám sebe, vzájemně.
Zvídavost Jejda to byste koukali. Přijít tomu na kloub ....
Rozhodnost. Umění se rozhodnout a nést za to odpovědnost je třeba se učit. Budeme se o to snažit. Uvidíme.
Kázeň. Spíše to mám pod slůvkem mantinely. Každý podle svých možností a aktuálních potřeb. Základní zůstávají. Další jsou pružné. Nic není vytesáno do kamene. Změna je možná. Jsme tu vzájemně pro sebe.
Povzbuzení. Výkřiky nadšení, když se dílo daří, jsou znakem povzbuzení.
Touha tvořit. Celé dny budou proloženy touto touhou. Zvláště, když máte dospěláka, který je sám naplněn touhou a hoří pro tu kterou věc.
Pečlivost. Hrrr. To ne. Promysli, udělej návrh na papír, nebo jen v hlavě a pak se pusť do díla. Po maličkých krůčcích jdeme k cíli.
Fantazie Legenda říká ...
Příroda. Bude všude kolem nás.
Možnost vyzkoušet něco nového. Každou chvíli.
Sebehodnocení. Nečekat na hodnocení druhých.
Originalita. Každý jsme výjimečný - originál.
Láska. Co to je? Budeme se ji učit vnímat.
Sdílení. Štěstí, smutek, bolest ... podělím se, komunikace, neuzavřu se do sebe, sdílení čehokoliv je síla, nejsem sám, mám podporu ostatních.