Stromový skřítek 

 

Časová dotace: 90 minut

Cena: 35,- Kč na účastníka, včetně materiálu a pomůcek

Počet účastníků: nejméně 10 dětí, nejvíce 25

Anotace programu: program lze realizovat v měsíci říjnu v rámci kampaně Den stromů, případně během celého roku. V tom případě se program aktuálně upravuje době, kdy se realizuje. Vždy je to však Stromový skřítek, který děti provází programem. V listopadu to může být ukládání strom ke spánku, na jaře pak jejich probouzení a možností naklíčení kaštanu. Děti se seznámí se vším co pro nás strom „dělá“, proč je tak důležitý pro přírodu a člověka. Program lze nazvat také „Svátek padajícího listí“ – podle toho se upraví příběh, pracovní listy a účastnický list třídě. Záleží, který název se vám bude více hodit.Výrobky a pracovní listy budou vycházet aktuálně z období, kdy se program bude realizovat.