SETKAVÁRNA

 

Bezpečný prostor pro setkávání lidi ve věku od 13 do 16 let.

S možností společného pokládání otázek, hledání odpovědí,

získávání nových dovedností a sdílení zkušeností.

 

Je určena mladým lidem od 13 do 16 let - to by byl základ. Členové této skupiny by se pravidelně scházeli a dělali vše, co je zmiňováno v letáku. Vím zcela určitě, že složení náplně činnosti pro tak mladé, v takové míře a kvalitě, není jinde nabízeno. Dovednosti a zkušenosti získané v tomto věku se hodí, podle zkušeností lidí, kteří si podobnou aktivitou prošli, ve škole - střední, vysoké, i v práci.

 

Členství je zpoplatněno - lektorné, materiály, režie, strava.

Jednodenní setkání 550,- Kč.

Dvoudenní setkání 950,- Kč.

V případě sourozenců 1.000,- Kč a 1.800,- Kč.

 

Po ukončení členství - záleží na každém jednotlivci, jak dlouho bude chodit - 1 až 5 let není žádná zkouška, ani osvědčení o absolvování. Ziskem budou zkušenosti, dovednosti, informace a  vzpomínky. Bude možnost vyzkoušet si získané dovednosti v realizaci konkrétních akcí, pro které se skupina rozhodne. Do obsahu náplně zasahují jen členové Setkavárny a realizační tým.

 

Využívám své dosavadní bohaté zkušenosti z této oblasti a vzdělání. V letech 2001 – 2012 jsem aktivně pracovala se skupinou mladých lidí v Opavě. Pracuji se skupinou na základě prožitku a zkušenosti. Pochopení sebe sama, sebepřijetí, objevení své jedinečnosti a následného rozvoje.

Kolegou při realizaci aktivit je Lukáš Piwowarský - 19 letý student Slezského gymnázia v Opavě.

Kolegou pro přípravu aktivit je Mgr. Jakub Matuštík.

 

Sama pracuji pod pravidelnou supervizí.

Podrobnosti budou sděleny emailem případným zájemcům.