Pro náctileté

Každý ví, jaký máte být. Představu má mamka, taťka, babi s dědou, učitelé, trenéři, kamarádi, přátelé, televize, reklama. Každá z těch představ je jiná. Jsou pravdou toho, který ji vyslovuje.

Tak kdo jste teda vy? Jaká je ta vaše představa, ta vaše pravda. Víte to? Máte jasno?

Setkavárna je také:

  • kladní otázek
  • hledání odpovědí
  • poznávání sebe sama
  • nacházení odvahy a jistoty
  • o tom co se ukrývá za slovy, spíše, co si lidé pod nimi představují
  • síle slova, o jeho moci
  • o emocích, pocitech a všem co v nás vyvolávají a jak na ně reagujeme

Aktuálně jeden citát:

„Jsem raději černou ovcí, než tupým členem stáda.“

Je to pravda? Souhlasím s tím? Znamená to, že černá ovce je něco víc, nebo naopak je to špatně. Pak tedy, když nejsem „tou černou ovcí“, jsem součástí stáda. Je to špatně? Stádo je špatně? Ve stádu je přeci síla, jistota, bezpečí. Je to tak? Nebo je to jenom pohodlnější, jednodušší. Protože mi ostatní říkají, co mám dělat, co si mám myslet, jak se mám cítit, jak se mám chovat.

Být černou ovcí – znamená být jiný? Být sám sebou? A co když se sejde deset „černých ovcí“, deset silných individualit. Není už to stádo? Kde brát sílu, odvahu být jedinečný, svůj.

Kde končí má jedinečnost, když žiji ve společenství lidí? Nebo budu já ten jedinečný a ostatní to stádo? Nebo budu na pustém ostrově? Nebo budu ten silnější a ostatní se podřídí?

Je toho tolik, na co hledáme odpovědi. A Setkavárna může být i pro tebe bezpečným místem v hledání svého „místa na Slunci“. Uvědomování si, kdo jsem, co je pro mě důležité a co chci od života.