Kámen a jeho skrytá krása

 

Časová dotace: 90 minut

Počet účastníků: nejméně 10 dětí,

nejvíce 25

Cena: 35,- Kč na účastníka, včetně materiálu a pomůcek

Anotace programu: prostřednictvím příběhu, praktických ukázek, fotografií se účastníci seznámí s kameny v přírodě a jejich využitím pro člověka. Ukázky kamenů, šperků, drátkování s kameny, malované kameny.