Nabídka zážitkových programů EVVO pro MŠ a 1. st. ZŠ

 

 

Prožitkové programy na téma:

 

  1. Co ti pošeptá dešťová hůl - voda a koloběh vody v přírodě
  2. Kámen a jeho skrytá krása - kámen v přírodě i lidské společnosti
  3. Bylinkový čas - byliny a jejich využití            
  4. Stromový skřítek  - program např. ke Dni stromů v říjnu, možná realizace během celého školního roku
  5. Vánoční čas - tradice a zvyky o vánočním čase

 

 

 

 

Podmínky spolupráce:

 

Programy se realizují ve vaší třídě MŠ, ZŠ, školní zahradě. Před realizací programu preferuji osobní setkání v MŠ, ZŠ a seznámení se s paní učitelkou a prostředím, kde se program bude realizovat. S možností doladění programu na míru, té které třídě. Všechny programy jsem vymyslela a lektoruji na základě svých mnohaletých zkušeností. Aktualizuji je na základě nově získaných informací. Pracuji s množstvím pomůcek i materiálu, kterým příběh dotvářím a rozvíjím tak dětskou mysl i představivost. Po ukončení programu MŠ, ZŠ dostane doklad o zaplacení programu. Pracovní listy, výrobky, pokusy, diplom třídě s obrázkem programu k prezentaci, zůstávají dětem, třídě MŠ, ZŠ kde program realizuji. V průběhu akce je možné vyhotovovat fotodokumentaci pro případné využití třídy, školy k prezentaci aktivity.