2011 – 2012

„STAR basic výcvik MVS“, dvouletý růstový výcvik, Institut V. Satirovej v SR

1981 – 1985

Střední pedagogická škola Krnov, obor; Vychovatelství

 

Doplňující vzdělání:

 

2017

„Staroslovanská Bukvice  – Síla slova v komunika", Nová Paka
"Slavjanskaja výšivka" - vyšívání – pravidla, vzory, symbolika,  Nová Paka

2013

Odborný kurz „Znovuzrozený porod“, Dr. Michel Odent, Praha

Seminář Institutu V. Satirové ČR - Terapie Hrou – „Sochy a obrazy v písku level II., Sedlice,

Madelline De Little B.Ed.M.Sc.

2012

Seminář Institutu V. Satirové ČR - Terapie Hrou – „Sochy a obrazy v písku“, Ostrava,

Madelline De Little B.Ed.M.Sc.

Kurz komunikace, verbální, neverbální, alternativní, Opava, Pavlína Prosová,  Mgr. Ondřej Kubesa

Kurz k programu Respekt k porodu, Praha

2010

Certifikované semináře auditora mezinárodního programu Ekoškola, Sdružení TEREZA o.s. Praha

 

Pracovní zkušenosti:

 

2018

Organizátorka a lektorka „Víkend pro ženy a muže“

2017 – 2018

Lektorka kreativního, terapeutického tvoření pro svépomocnou skupinu Modrý přístav v projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“ 

2015 – 2018

Organizátorka a lektorka akce pro ženy „Víkend pro sebe“

2012 – 2018

Terapeutka

Lektorka programů EVVO, semináře o výchově

Programová vedoucí pobytových akcí pro děti a mládež, adaptačních kurzů pro děti a mládež

2013 – 2017

Externí spolupracovnice, lektorka, konzultantka a programová vedoucí víkendových a prázdninových pobytů pro děti Rodinného centra Oříšek z.s. Votice

2014 – 2015

Externí spolupracovnice Poradny rané péče MATANA, Slezské diakonie Krnov

2014 – 2016

Externí spolupracovnice NZDM Klub Caravan v Krnově, EUROTOPIA Opava

2012

Kurátorka výstavy „Divoženka“ Pavlíny Prosové

2010 – 2012

Certifikovaný auditor mezinárodního programu Ekoškola, Sdružení TEREZA o. s. Praha

Zajišťování a realizace auditu škol v ČR zapojených do projektu Ekoškola.

1997 – 2012

Samostatná pedagogická pracovnice Střediska ekologické výchovy, osvěty a vzdělání Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Areka - SEV Areka ZO ČSOP

Tvorba, realizace a koordinace programů enviromentální výchovy, osvěty a vzdělávání – EVVO pro MŠ, ZŠ a SŠ. Vedoucí dílen EVVO pro učitelky MŠ. Příprava a realizace adaptačních kurzů pro SŠ. Příprava, koordinace a realizace kampaní a akcí pro širokou veřejnost města Opavy, čítající  cca 60 000 obyvatel.

2008 – 2009

Vedoucí realizačního týmu koncepce EVVO na území Statutárního města Opavy

Příprava koncepce EVVO, monitoring EVVO, příprava a realizace Kulatých stolů, příprava podkladů

a materiálů pro předkladatele koncepce EVVO.

2007 – 2008

Manažerka pracovní skupiny Děti a rodina Komunitního plánování sociálních služeb Statutárního města Opavy

Příprava a vedení jednání pracovní skupiny, jednání se členy sociální komise Statutárního města Opavy a s pracovníky sociálního odboru Statutárního města Opavy.

1997 – 2008

Statutární zástupkyně ZO ČSOP Areka

Řízení chodu neziskové organizace, koordinace strategie chodu organizace a jejího personálního a finančního zabezpečení. Tvorba a koordinace realizovaných projektů. Spolupráce s NNO a státními organizacemi, státní správou a samosprávou. Reprezentace organizace na veřejnost  a oficiální zodpovědnost za veškeré projekty vůči donorům, tisku atd. Člen Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

1988 – 1997

Vedoucí zájmové skupiny maminek na mateřské dovolené, vedoucí zájmového oddílu

Příprava a realizace setkání 2x týdně, příprava a realizace víkendových pobytů a prázdninových setkání.

 

Další vybraná školení:

 

Kurz komunitního plánování a manažerských dovedností, Statutární město Opava

Seminář etika a etiketa, PhDr. Ludmila Horáková, Opava

Seminář dobrovolnictví, PhDr. Ludmila Horáková, Opava

Výcvik prezentace a komutace, Libor Vilím, Krnov a Opava

Výcvik vedoucího pracovníka NNO, Praha

Kurz psaní projektů a jejich vedení, Sdružení TEREZA o. s. Praha

Tvorba, příprava a realizace programů EVVO, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělání Brno

Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků, Ostrava

Seminář terapie pevného objetí, Ostrava

Semináře projektu „GLOBE“, Sdružení TEREZA o. s. Praha

Seminář projektu „Přes tři schody do života“, Sdružení TEREZA o. s.Praha

Seminář „Postavení člověka v přírodě“, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Horní Maršov

Semináře kampaně „Svět v nákupním košíku“ fair-trade Brno

Seminář Násilí na ženách, o. s. NESEHNUTÍ Brno

Seminář velikonoční vazby a dekorace, Ing. Eva Hartmannová, Opava

Seminář vánoční vazby a dekorace, Ing. Eva Hartmannová, Opava

 

Úspěšně realizované projekty a akce:

 

Opakující se kampaň „Den Země“ (1998 – 2012)

Opakující se kampaň „Den stromů“ (1998 – 2012)

Opakující se kampaň „Den bez aut“ (2005 – 2012)

Kampaň „Svět v nákupním košíku“ ( 2007)

Opakující se kampaň „30 dní pro NNO“ (1998 – 2002)

Opakující se akce „Den dětí“ (1997 - 2012)

 

Zvláštní ocenění

 

2012

Cena Statutárního města Opavy za práci s dětmi a mládeží

Poděkování primátora Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Statutárního města Opavy

za práci při vedení OZDM

2001

Čestné uznání BOHEMIA CORPS

za celkový přínos k dobrovolnictví během Mezinárodního roku Dobrovolníků 2001